LoạiMua TMMua CKBán CK
AUD16.59516.70417.264
CAD18.17418.779
EUR27.05527.16428.040
GBP32.27533.307
JPY157,20157,99163,97
SGD 18.40618.52619.141
USD25.10025.13025.455
USD ( 5-20)24.69025.13025.455
USD (1-2)23.49025.13025.455
XEM 
CBBank CBBank CBBank

ĐANG ONLINE:51
SỐ NGƯỜI TRUY CẬP:19211857

CÁC HOẠT ĐỘNG


Thông báo v/v thu giữ tài sản bảo đảm của KH Lương Tuấn Anh (bà Nguyễn Thị Bé chủ sở hữu TSBĐ)


Ngân hàng Xây dựng – CB công khai thông tin về việc tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm khoản vay đối với khách hàng Lương Tuấn Anh để xử lý thu hồi nợ vay theo Quyết định số 1372/2022/QĐ-CB ngày 03/10/2020 của Tổng Giám đốc CB, Quyết định được gửi tới bà Nguyễn Thị Bé (người bảo lãnh và chủ sở hữu TSBĐ của KH Lương Tuấn Anh) và những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan với các nội dung:

CB thực hiện quyền Thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ là: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: BG844421, số vào sổ cấp GCN: CH01044 do UBND TP. Tân An, Long An cấp ngày 06/12/2011. Cụ thể như sau:

Thửa đất số: 4 - Tờ bản đồ số: 41; Địa chỉ thửa đất: Phường 5, TP. Tân An, Long An; Diện tích: 369 m² (Bằng chữ: Ba trăm sáu mươi chín mét vuông); Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng; Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị; Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận Quyền sử dụng đất; Tài sản gắn liền với đất'

- Lý do thu giữ tài sản: Xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ theo các thỏa thuận trong Hợp đồng thế chấp và hợp đồng tín dụng đã ký kết giữa các bên và theo quy định pháp luật.

- Thời gian thu giữ tài sản: Từ lúc 10h00 ngày 25 tháng 10 năm 2022 cho đến khi thu giữ xong.

Chi tiết theo Quyết định đính kèm TẠI ĐÂY.

HÌNH ẢNH

CBBank

TIN HOẠT ĐỘNG

Thông báo về việc Tuân thủ quy định của Ngân hàng ...

xem

CB bước vào năm thứ 10 trên hành trình xây dựng ...

xem

🔔THÔNG BÁO “ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN VỀ BẢO VỆ DỮ ...

xem

Ngân hàng Xây dựng (CB): Hành trình phía ...

xem
Xem thêm