LoạiMua TMMua CKBán CK
AUD16.59516.70417.264
CAD18.17418.779
EUR27.05527.16428.040
GBP32.27533.307
JPY157,20157,99163,97
SGD 18.40618.52619.141
USD25.10025.13025.455
USD ( 5-20)24.69025.13025.455
USD (1-2)23.49025.13025.455
XEM 
CBBank CBBank CBBank

ĐANG ONLINE:41
SỐ NGƯỜI TRUY CẬP:19211695

CÁC HOẠT ĐỘNG


Thông báo v/v thu giữ tài sản bảo đảm của KH Nguyễn Ái Vân


Ngân hàng Xây dựng – CB công khai thông tin về việc tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm khoản vay đối với khách hàng Nguyễn Ái Vân để xử lý thu hồi nợ vay theo Quyết định số 1369/2022/QĐ-CB ngày 03/10/2020 của Tổng Giám đốc CB, Quyết định được gửi tới bà Nguyễn Thị Bé và ông Lê Minh Hải và những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan với các nội dung:

CB thực hiện quyền Thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ là: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DA 883668, số vào sổ cấp GCN: CS10610 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Long An cấp ngày 14/01/2021. Cụ thể như sau:

Thửa đất số: 438; Tờ bản đồ số: 7; Địa chỉ: Xã Tân Phú, huyện Đức Hòa, Long An; Diện tích: 1.885 m²; Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng; Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn; Thời hạn sử dụng: Lâu dài; Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất; Tài sản gắn liền với đất.

- Lý do thu giữ tài sản: Xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ theo các thỏa thuận trong Hợp đồng thế chấp và hợp đồng tín dụng đã ký kết giữa các bên và theo quy định pháp luật.

- Thời gian thu giữ tài sản: Từ lúc 10h00 ngày 26 tháng 10 năm 2022 cho đến khi thu giữ xong.

Chi tiết theo Quyết định đính kèm TẠI ĐÂY.

 

HÌNH ẢNH

CBBank

TIN HOẠT ĐỘNG

Thông báo về việc Tuân thủ quy định của Ngân hàng ...

xem

CB bước vào năm thứ 10 trên hành trình xây dựng ...

xem

🔔THÔNG BÁO “ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN VỀ BẢO VỆ DỮ ...

xem

Ngân hàng Xây dựng (CB): Hành trình phía ...

xem
Xem thêm