LoạiMua TMMua CKBán CK
AUD16.59516.70417.264
CAD18.17418.779
EUR27.05527.16428.040
GBP32.27533.307
JPY157,20157,99163,97
SGD 18.40618.52619.141
USD25.10025.13025.455
USD ( 5-20)24.69025.13025.455
USD (1-2)23.49025.13025.455
XEM 
CBBank CBBank CBBank

ĐANG ONLINE:49
SỐ NGƯỜI TRUY CẬP:19211850

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ SMS BANKING

 

Dịch vụ SMS Banking: Đơn giản - Thuận tiện – Nhanh chóng
Đăng ký sử dụng: Chỉ cần Giấy CMND (đối với cá nhân) hoặc Giấy đăng ký kinh doanh (đối với doanh nghiệp) để đăng ký sử dụng tại bất kỳ điểm hoạt động nào của Ngân hàng Xây Dựng (CB).
Truy vấn thông tin: Soạn cú pháp: CB <nội dung> và gửi đến 8149
Trong đó:
- CB:               là từ khóa dịch vụ SMS Banking.
- Nội dung:         là những từ khóa tương ứng với từng tiện ích của dịch vụ.
Cú pháp cụ thể:
1. Tài khoản tiền gửi:
- Tra cứu số dư tài khoản KKH:
                                       Soạn CB SD gửi 8149
                                       hoặc CB SODU
- Tra cứu số dư tài khoản CKH:
                                       Soạn CB SD CKH gửi 8149
                                       hoặc CB SDCKH
- Tra cứu số dư một tài khoản xác định:
                                       Soạn CB SD <Số tài khoản> gửi 8149
                                       (Số tài khoản gồm 13 số)
- Tra cứu lịch sử số dư 5 giao dịch gần nhất:
                                       Soạn CB LSGD <Số tài khoản>
2. Tiền vay:
- Tra cứu dư nợ tiền vay: 
                                       Soạn CB DN gửi 8149  
                                       hoặc CB SDTV
- Tra cứu dư nợ của một tài khoản xác định:
                                       Soạn CB DN <Số tài khoản>  gửi 8149                                               
3. Lãi suất tiền gửi:
                                       Soạn CB LSTG gửi 8149  
                                       hoặc CB LS TG
                                       hoặc CB LS
4. Tỷ giá:
- Tra cứu tỷ giá một ngoại tệ xác định:
                                       Soạn CB TG <mã ngoại tệ> gửi 8149  
                                       hoặc CB TyGia <mã ngoại tệ>
                                       hoặc CB TiGia <mã ngoại tệ>
- Tra cứu tỷ giá ngoại tệ mà NH có kinh doanh:
                                       Soạn CB TG gửi 8149  
                                       hoặc CB TyGia
                                       hoặc CB TiGia
5. Các Chương trình, sản phẩm:
- Tra cứu danh sách Chương trình huy động đang thực hiện:
                                       Soạn CB CTĐB gửi 8149  
                                       hoặc CB CTTK
                                       hoặc CB KM
6. Thông báo số dư tự động:
- Đăng ký sử dụng tiện ích này, khi số dư tài khoản có thay đổi (tăng hoặc giảm), Ngân hàng sẽ tự động thông báo cho khách hàng qua số ĐTDĐ đã đăng ký.
7. Trợ giúp:
- Tra cứu Hướng dẫn sử dụng dịch vụ SMS Banking:
                                       Soạn CB HELP gửi 8149  
                                       hoặc CB HLP
                                       hoặc CB TROGIUP

HÌNH ẢNH

CBBank