ĐANG ONLINE:190
SỐ NGƯỜI TRUY CẬP:14064405

 
Câu hỏi 1:

Tôi muốn mở sổ tiết kiệm ngoại tệ tại Ngân hàng Xây dựng nhưng không biết Ngân hàng đang huy động những loại ngoại tệ nào và lãi suất ra sao?


Trả lời :


Câu hỏi 2:

Tôi gửi tiết kiệm tại Quỹ tiết kiệm/Phòng giao dịch/Chi nhánh của Ngân hàng Xây dựng nhưng đến ngày đáo hạn tôi có thể đến QTK/PGD/CN khác để nhận lãi/vốn gốc đuợc không?


Trả lời :


Câu hỏi 3:

Tôi có thể mở sổ tiết kiệm cho con tôi đuợc không. Hiện tại cháu chỉ mới 16 tuổi.


Trả lời :


Câu hỏi 4:

Tôi và bạn tôi dự định mở sổ tiết kiệm đồng sở hữu nhưng không biết Ngân hàng Xây dựng có dịch vụ này không? Thủ tục mở tài khoản bao gồm những gì?


Trả lời :


Câu hỏi 5:

Tôi mở sổ tiết kiệm (STK) có kỳ hạn 3 tháng lãnh lãi cuối kỳ nhưng khi đến hạn mà tôi có việc bận không đến nhận thì STK của tôi được xử lý như thế nào? Tôi có thể nhờ nguời khác đến nhận thay đuợc không? Nếu được thì cần phải chuẩn bị những giấy tờ gì?


Trả lời :


Câu hỏi 6:

Nếu ngày đáo hạn sổ tiết kiệm (STK) của tôi trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì tôi có thể đến tất toán vào ngày làm việc liền kề trước đó đuợc không? Ngân hàng sẽ tính lãi như thế nào?


Trả lời :


Câu hỏi 7:

Tôi có sổ tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng, lãnh lãi cuối kỳ tuy nhiên còn nửa tháng nữa mới đến đáo hạn mà tôi có nhu cầu sử dụng gấp . Tôi có thể rút truớc hạn đuợc không và tính lãi như thế nào?


Trả lời :


Câu hỏi 8:

Tôi dự định mở sổ tiết kiệm đồng sở hữu nhưng chồng tôi là nguời nuớc ngoài, thời gian hiệu lực visa tại Việt Nam chỉ có 6 tháng. Vậy tôi có đủ điều kiện mở sổ tiết kiệm đồng sở hữu không?


Trả lời :


Câu hỏi 9:

Bà tôi có một số tiền và muốn gửi tiết kiệm. Tuy nhiên, nếu bà tôi qua đời thì con cháu của bà có đuợc hưởng sổ tiết kiệm (STK) này không hay sẽ sung vào công quỹ. Bà tôi có thể làm ủy quyền cho con cháu đuợc không?


Trả lời :


Câu hỏi 10:

Tôi bị mất sổ tiết kiệm (STK). Vậy bây giờ tôi phải làm sao? Và khi nào mới đuợc rút tiền.


Trả lời :


Câu hỏi 11:

Tôi có thể tham gia cùng lúc nhiều sản phẩm/chương trình tiết kiệm tại ngân hàng hay không?


Trả lời :


Câu hỏi 12:

Khi Ngân hàng tăng lãi suất thì những sổ tiết kiệm cũ chưa tới hạn có được tăng lãi suất không?


Trả lời :


Câu hỏi 13:

Tôi muốn mở sổ tiết kiệm bằng ngoại tệ USD tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam nhưng tôi chỉ có tiền VNĐ. Tôi có thể mang tiền VNĐ đến ngân hàng quy đổi ra USD để mở sổ tiết kiệm ngoại tệ được không?


Trả lời :


Câu hỏi 14:

Ngân hàng Xây dựng Việt Nam đã tham gia bảo hiểm tiền gửi chưa? Mức bảo hiểm được chi trả cho một hợp đồng tiền gửi là bao nhiêu?


Trả lời :


Câu hỏi 15:

Sản phẩm “Tiền gửi tiết kiệm 12 nhân 2 ưu đãi” là gì, kỳ hạn gửi tối thiểu là bao nhiêu tháng, khách hàng được rút vốn trước hạn hay không và lãi suất được tính thư thế nào?


Trả lời :


Câu hỏi 16:

Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn lãi suất linh hoạt là gì?


Trả lời :


Câu hỏi 17: