LoạiMua TMMua CKBán CK
AUD17.68717.75817.974
CAD17.84018.067
EUR27.78027.85028.190
GBP31.60231.972
JPY208,92209,45212,11
SGD 17.05817.10917.327
USD22.68022.68022.740
USD ( 5-20)22.660
USD (1-2)22.640
XEM 

ĐANG ONLINE:140
SỐ NGƯỜI TRUY CẬP:13766387

CÁC HOẠT ĐỘNG


 

Cơ hội mở cho Ngân hàng 0 đồng khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng được thông qua

 

[Enternews.vn] Những tổ chức tín dụng (TCTD) thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các Tổ chức tín dụng (Luật TCTD) vừa được Quốc hội thông qua, những ngân hàng 0 đồng, đang có cơ hội để hiện thực đề án tái cơ cấu.


Ngày 20/11/2017, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các Tổ chức tín dụng (Luật TCTD). Đây được xem là đạo luật quan trọng tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện các giải pháp của Đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.


Là một trong những TCTD thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật, với các ngân hàng 0 đồng, đây chính là cơ hội để hiện thực đề án tái cơ cấu các ngân hàng này. Nếu như trước đây về tiền lệ, chưa có đủ công cụ pháp lý, thì nay, hành lang pháp lý đã sáng rõ khi áp dụng Luật sửa đổi, bổ sung… 


Theo đó, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các TCTD nêu rõ quy định chuyển tiếp: Việc cơ cấu lại các TCTD đã được kiểm soát đặc biệt hoặc đang thực hiện phương án xử lý được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc NHTM đã được mua bắt buộc trước ngày Luật này có hiệu lực được tiếp tục thực hiện theo phương án đã được phê duyệt.

 

CB- một trong 3 ngân hàng 0 đồng nỗ lực để hiện thực hóa đề án tái cơ cấu

 

Được biết, hiện cả 3 ngân hàng 0 đồng đều đã có đề án tái cơ cấu lên Chính phủ, nhưng vì những hạn chế trong Luật cũ nên chưa được hiện thực hóa, nay Luật TCTD sửa đổi sẽ gỡ các nút thắt và cơ hội để hiện thực hóa đề án tái cơ cấu Ngân hàng được phê duyệt.

Điểm quan trọng của Luật TCTD sửa đổi, bổ sung chính là các chính sách mang tính hành lang mở để xử lý những vấn đề chưa mang tính tiền lệ mà theo Thống đốc “thiếu những công cụ, hành lang pháp lý”. Và đây mới chính là mấu chốt của Luật TCTD với định hướng tái cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu trong giai đoạn 2016-2020, trong đó đáng chú ý là các biện pháp hỗ trợ cho các TCTD yếu kémTheo quy định tại dự thảo Luật Sửa đổi bổ sung có giải pháp cho bán nợ cho VAMC, trích lập dự phòng, hỗ trợ... được quy định rõ trong dự thảo Luật. Hỗ trợ được áp dụng ra sao, mức độ thế nào, thẩm quyền quyết... được quy định rõ, để đảm bảo minh bạch. Với những TCTD được mua bắt buộc có thể được Chính phủ cấp thêm vốn để bổ sung vốn điều lệ, được Chính phủ cho vay dài hạn với lãi suất 0%, được vay tái cấp vốn của NHNN với lãi suất 0%; được vay đặc biệt NHNN với lãi suất 0%; được nhận tiền gửi hoặc vay của TCTD hỗ trợ với mức lãi suất ưu đãi.

 

Với những giải pháp rõ ràng và cánh cửa về hành lang pháp lý được tháo gỡ, đồng thời với những thách thức, Luật TCTD sửa đổi, bổ sung cũng có thể là cơ hội mở cho các ngân hàng 0 đồng.

 

Rõ ràng, ở góc độ khả quan, Luật TCTD sửa đổi bổ sung đã “cập nhật” toàn diện hơn về quy luật thị trường về chính sách, giải pháp. Và sự rõ ràng cần thiết của hành lang pháp lý này hết sức quan trọng trong định hướng đối với các ngân hàng thương mại, đặc biệt, các ngân hàng 0 đồng vẫn đang chờ đợi tháo gỡ được các nút thắt pháp lý để đề án tái cơ cấu trở thành hiện thực.   

 

http://enternews.vn/co-hoi-mo-cho-ngan-hang-0-dong-khi-luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-luat-cac-to-chuc-tin-dung-duoc-thong-qua-120645.html

 

Theo Mỹ Lê - Enternews.vn

HÌNH ẢNH

CBBank

TIN HOẠT ĐỘNG

Lãnh đạo NHNN Việt Nam đến thăm và chúc Tết ...

xem

Xe ôtô Camry 2.0, xe Piaggio GTS Super 125 4V ...

xem

CB: Thông báo v/v nghỉ Tết Nguyên đán ...

xem

Hạt nhân của tiến trình tái cơ ...

xem
Xem thêm